Skip to the content

Hvorfor vælger virksomheder NetHire?

NetHire hjælper installatører, entreprenør- og håndværksvirksomheder med at højne medarbejdernes produktivitet, fjerne administrative flaskehalse og nedsætte omkostningerne til værktøj.

Ledere vælger typisk NetHire som virksomhedens materielstyringssystem, fordi:

  • De vil genvinde overblikket og kontrollen med deres værktøjsindkøb.
  • De vil øge produktiviteten/indtjeningen pr. medarbejder.
  • De vil øge konkurrenceevnen og effektivisere hverdagen.
  • De vil lette det administrative pres på kontor- og lagermedarbejdere.

Juul & Nielsen fik styr på materiellet med NetHire

Hos Juul & Nielsen hjalp NetHire med at nedsætte svind og give fuldt indblik i virksomhedens omkostninger på deres byggesager. Læs hvordan de i løbet af det første år med NetHire sparede op imod 1/3 på værktøjsindkøb og nedsatte deres transportudgifter med 15%

Flyt IT-systemet ud af kontoret

NetHire-appen er en central del af NetHire-systemet. Med den i hånden kan medarbejdere booke og administrere deres værktøj overalt, uden først at skulle have adgang til en computer eller kontakt med kontoret. Det betyder, at medarbejderne får det fulde indblik og kontrol med værktøjet, samt at kontorpersonalet slipper for at agere administrativt mellemled.

På kontoret kan de administrative medarbejdere og projektledere til gengæld få indblik i belægningsgrader, forbrugsmønstre og antallet af booket materiel på den enkelte opgave, så de fremadrettet kan optimere planlægningen af projekter.

 

Sæt en stopper for svind

Der er ingen pæn måde at sige det – mange virksomheder i byggeriet har problemer med svind. Om det er fordi medarbejdere er uforsigtige og glemmer værktøj, eller fordi de låner værktøj med hjem og ikke returnerer det, så er det en betydelig omkostning på budgettet, når værktøj forsvinder fra arbejdspladsen. Det er især et problem, der plager mellemstore og store virksomheder, som ikke registrerer hvem der har et givent stykke værktøj.

Med NetHire får du fuldt indblik i, hvem der har hvilket værktøj, og hvilken sag det bliver brugt på. Det betyder at du hurtigt kan følge op og lokalisere den rigtige medarbejder, der er ansvarlig for værktøjet.

Intern udlejning får værktøjet hjem

Hovedårsagen til at medarbejdere ikke afleverer værktøj tilbage på lageret er, at det ikke koster dem noget at beholde det. Derfor holder de ofte fast i værktøjet, selvom det i lange perioder ligger i bilen og samler støv.

Med intern udlejning i NetHire lægger vi en kost på udlånet af fællesværktøj. Prisen bestemmer I selv, men kan eksempelvis være bestemt af gennemsnitlige omkostninger til service og reparationer. Udgiften kan så viderefaktureres til kunden, som dermed også faktureres for brugen af specialværktøj.

Ved at pålægge det enkelte projekt en kost, motiverer I medarbejdere, som måles på projektets økonomi, til at aflevere værktøj tilbage til lageret, så det hurtigere kan bruges af andre medarbejdere. Samtidig får I dækket kosten til service og vedligehold.

Hvor meget fællesværktøj har I?

Det kan være næsten umuligt at holde styr på, hvor meget værktøj der bliver købt, og hvor meget I har brug for, når det købes ind til forskellige projekter, indkøbskonti og afdelinger.

Med NetHire materielstyring booker medarbejderne værktøj direkte på byggesagen. Det betyder, at I ved præcis hvor meget udstyr I bruger og hvor. I kan desuden styre indkøbet af værktøj og maskiner fra centralt hold. Dermed har I fuld kontrol med, hvor meget I køber ind, og sikrer at medarbejdere ikke køber ekstra, når kollegaen i forvejen har 3 liggende i firmabilen.

Kan jeres ansatte levere værktøjet hurtigere retur?

Hvis medarbejderne uden konsekvens kan lade værktøjet ligge i bilen, til de skal bruge det næste gang, kommer det sjældent hjem på lageret. Det betyder at meget værktøj ender med at samle støv i firmabilen, istedet for at blive brugt af kollegaer, som i stedet køber nyt. Samtidig øger det tabet, hvis der bliver begået indbrud i bilen.

Med NetHires Intern Udlejning lejer den enkelte projektleder det nødvendige grej til sine byggesager fra centrallageret. Det betyder, at der ligger en automatisk økonomisk motivation i at levere værktøjet tilbage – og dermed sikrer I, at den enkelte projektleder eller afdelingschef ikke holder på værktøjet længere end de skal bruge det.

Hvor lang tid ligger jeres værktøj og samler støv?

Hvor mange timer om ugen bruges jeres værktøj i gennemsnit? Og hvor meget skal I bruge det, før det kan betale sig at eje det?

Med NetHire’s Business Intelligence-platform får du det fulde indblik i, hvornår og hvor meget dit værktøj bliver brugt. Og med den indbyggede drill-down effekt, kan du skabe indsigt på mange niveauer, fra varegrupper og helt ned på det enkelte objekt og dets udnyttelsesgrad.

Hvor meget af arbejdsdagen går med transport?

Hvis medarbejderne ikke ved, hvor det rigtige værktøj er, kan en stor del af hverdagen gå med at pendle mellem lager, grossist og arbejdsplads.

Med NetHire’s udbringning af materiel, får I det nødvendige værktøj bragt direkte til byggepladsen og afhentet efterfølgende. Koblet med det fulde overblik over virksomhedens værktøj og maskiner, maksimerer I den tid jeres faglærte håndværkere har ude hos kunden. Det betyder, at medarbejderen er mere effektiv, at kunden får opgaven løst hurtigere og at I sparer penge på transport.

Hvor meget værktøj mister I til svind?

Med NetHire materielstyring har du fuld kontrol med hvem, der har købt hvad, hvornår - og du ved altid hvem der har værktøjet nu. Samtidig er det også nemt at opgøre hvad I har mistet overfor forsikringsselskabet, hvis I skulle være uheldige at få indbrud.

Derudover kan I med værktøjskasser på abonnement give medarbejderen en prædefineret værktøjskasse og et fast beløb at købe ind for hvert år. Er der overskud sidst på året, deler I i porten. Det motiverer medarbejderen til at passe på sit grej, som var det hans eget.

Hvad er konsekvensen, hvis jeres svende bruger ikke-serviceret værktøj?

Med fastlagte serviceintervaller, der matcher lovkravene til den enkelte enhed, er i sikret, at jeres værktøj og maskiner altid er korrekt kalibreret, certificeret og serviceret. Samtidig kan I fremvise dokumentation opdateret i realtid, når arbejdstilsynet eller andre myndigheder kigger forbi. Det giver jer den størst mulige sikkerhed for, at jeres værktøj og maskiner altid er 100% funktionsdygtige.

Hold fast I jeres rabataftaler

Har I faste fordelsaftaler og rabatter hos NetHire’s partnere, bliver de naturligvis overført, når I lejer eller køber gennem NetHire. Vi sikrer desuden, at I får fakturaen fra jeres foretrukne partner – også når I lejer gennem andre. Dermed kan disse aftaler være med til at opfylde bonusordninger og andre fordele, I har indgået aftale om med jeres foretrukne grossist.

NetHire er baseret på Microsoftteknologi kan let integreres til alle de mest vante ERP-systemer, som Dynamics NAV og AX, Movex, M3 og Aspect4.

Med NetHires standardintegrationer kommer I let i gang med at fakturere kunderne og kan bruge jeres energi på udlejning istedet for IT.

Med 15.000 mastervarer kommer I hurtigt i gang

NetHire udspringer af udlejningsbranchen – derfor får I et system, hvor rigtig meget af det værktøj, I bruger i hverdagen allerede er oprettet. På den måde slipper I for en besværlig og ressourcetung opstartsfase og kan hurtigt komme i gang med at høste fordelene af jeres investering.

NetHire er en cloudbaseret it-løsning baseret på Microsoft teknologi – det betyder, at I altid har en opdateret version af systemet, som kan tilgås på alle platforme. Samtidig kan NetHire integreres til en lang række ERP- og faktureringssystemer som Dynamics NAV- og AX, MOVEX, ASPECT4.

Spar 30% på værktøjsindkøb

Med en reduktion af svind, et bedre overblik over virksomhedens værktøj og maskiner, samt hurtigere returnering af materiel til lageret, kan I udnytte jeres værktøj mere effektivt. Dermed nedsætter I også behovet for at købe nyt.

NetHire kan hjælpe jer med at reducere jeres værktøjsindkøb med op til 30% - og måske lige så vigtigt: Finde ud af, hvor meget I køber ind for, så I bliver bedre til at planlægge og fakturere jeres kunder for brug af specialværktøj.

Er NetHire det rigtige for jer? Tjek her

Hos NetHire vil vi gerne hjælpe virksomheder med at få styr på deres udstyr – men der er selvfølgelig også virksomheder, hvor en investering i NetHire enten er for omfattende eller ikke giver mening. Hvis du ikke kan genkende din virksomhed i mindst et af de tre punkter herunder, skal du måske genoverveje, om NetHire er det rigtige for jer.

Medmindre man har dyre maskiner, der ofte skifter hænder og bruges flere gange om ugen, er det som mindre virksomhed ofte nemmere at holde styr på fællesværktøjet. Det kan desuden det være besværligt at integrere NetHire til de billige eller gratis økonomi-systemer, som mange mindre virksomheder anvender – og dermed overføre data og fakturere kunder for brug af specialværktøj. Derfor vil I ikke kunne udnytte alle fordele ved NetHire.

Til gengæld kan det være, at I kan spare penge på at leje specialværktøj gennem NetHires landsdækkende udlejningsnetværk.

Hvis du ikke tilbyder dine medarbejdere smartphones, tablets eller computere, eller de ikke har adgang til dem i løbet af arbejdsdagen og de kun bruger en begrænset mængde fællesværktøj, kan det, at skulle booke værktøj i NetHire, blive en unødvendig administrativ proces.

I er altid velkomne til at kontakte os, for at høre mere om, hvordan virksomheder, der ikke bruger smartphones, anvender NetHire.

Er jeres medarbejdere specialister, der altid har hele værktøjskassen med sig? Eller har I kun meget få fællesværktøjer, som deles mellem medarbejdere? Så er det måske ikke et materielstyringssystem, der står øverst på listen over vigtige it-investeringer.

I kan til gengæld overveje, om hver medarbejder i virkeligheden har brug for værktøjet hver eneste dag, eller om der kan være en ide i at reducere indkøbet og kapitalbindingen til fordel for mere fællesværktøj.