Robert Bosch Danmark A/S og Nethire A/S indgår digitalt samarbejde om materieludlejning.

Nethire A/S og Bosch Danmark A/S indgår ny samarbejdsaftale om udlejning af værktøj og udstyr, der skal sikre en mere grøn og bæredygtig udnyttelse i bygge- og installationsbranchen. Dermed udbygger Nethire netværket af materiel-ejere og fortsætter den positive udvikling, som den førende deleøkonomiske udlejningsplatform.

PRESSEMEDDELELSE: Nethires løsning er en datadrevet IT-platform, der forbinder håndværkere med værktøj i et landsdækkende netværk af værktøjsforvaltere og transportører. IT-løsningen kan koble flere udlejere på den samme platform, som udstiller al det materiel, det er muligt at leje. Det betyder, at det enkelte værktøj lejes ud meget oftere, og man undgår, at alle har det samme værktøj gemt og glemt på lageret. Nu kan Nethire byde en ny producent med ombord på platformen.

Administrerende direktør i Nethire Steffen Meyer kalder den nye aftale med Bosch for signifikant. Det kommende samarbejde sætter en tyk streg under de ambitioner, som Nethire har med den deleøkonomiske platform; at den skal bidrage til en bedre udnyttelse af værktøjer og materiel og dermed også skabe en platform for bedre ressourceudnyttelse i bygge- og installationsbranchen.

– Det er en fantastisk nyhed, at vi har landet en aftale med så stærk en samarbejdspartner, som Bosch. Ikke alene er den en blåstempling af vores deleøkonomiske platform, men det er også med til at udbygge vores netværk af materiel-ejere. Vi kommer til at stå endnu stærkere med Bosch i vores ringhjørne, og dermed kan vi servicere vores kunder med et endnu bredere udvalg af professionelt og kvalitetssikkert værktøj, forklarer Steffen Meyer om aftalen.

Værdi på CSR-regnskabet
Aftalen med Bosch indebærer, at Bosch stiller værktøj og udstyr til rådighed på Nethires deleøkonomiske platform, der i dag har +25.000 slutbrugere og godt 100 udlejningslokationer. Market Manager i Bosch Jan Lindbjerg ser frem til samarbejdet med Nethire, og aftalen er for Bosch et blik ud i fremtiden om deling af værktøj og udstyr.

– I Bosch er vi bevidste om en bedre udnyttelse af de materielle ressourcer og at skabe et mere bæredygtigt fundament i udlejningsbranchen. For vores vedkommende skal der være balance mellem produktion og en grøn profil. Derfor giver det god mening, at stille vores udstyr til rådighed for udlejning i Nethire og bidrage til et mindre co2-aftryk i fremtiden, forklarer Jan Lindbjerg.

Nethire har som erklæret mål at forlænge levetiden og højne den effektive brug af det enkelte værktøj. Estimeringen er, at et gennemsnitligt stykke værktøj kan udnyttes op imod to-tre gange mere, end det bliver i dag. Efter endt brug kan man med en intelligent genbrugsindsats bruge materialerne til at lave nye værktøjer eller andre forbrugsvarer. En tankegang der går hånd i hånd med Boschs CSR-strategi.

– Vi har bestemt ingen interesse i at overproducere, og vi ser helst, at vores udstyr og værktøj rent faktisk også bliver brugt. Aftalen med NetHire bliver derfor helt sikkert ikke den sidste, vi laver med afsæt i ressourceoptimering, forklarer Market Manager hos Bosch Jan Lindbjerg.

Ifølge administrerende direktør i Nethire Steffen Meyer er deling af værktøj kommet for at blive. Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for, at der er mange fordele ved at indgå i en udlejningsdelesky af værktøj og udstyr.

– Det er både sund fornuft og god forretning, at vi bruger ressourcerne bedre i en tid, hvor prisen på råvarer stiger, og hvor kørsel efter værktøj tæller i regnskabet for både brændstof, CO2 og produktivitet, forklarer Steffen Meyer afslutningsvis.

Kort om Nethire:

  • Nethire er et udlejningssystem, der håndterer alle processer i en udlejningsbutik. Lige fra oprettelse af udlejning, service-sager og transport. Nethire automatiserer det hele som en abonnementsbaseret cloud-løsning.
  • Nethire garanterer at værktøjet altid er serviceret og kalibreret, når det bliver lejet ud, og alle lejeaftaler er dækket af Nethires forsikrings- og lejebetingelser.
  • Med +25.000 slutbrugere og godt 100 udlejningslokationer er Nethire Danmarks største delesky for værktøj og maskiner til byggeriet.
  • Nethires ambition med den deleøkonomiske platform er at minimere kundernes værktøjsindkøb med op til 50% og virksomhedernes transportomkostninger og dermed antal kørte kilometer med op til 30%. Et resultat, der går direkte ind både på bundlinjen og i det grønne klimaregnskab.

For yderligere oplysninger:

Robert Bosch Danmark A/S
Navn: Jan Lindbjerg
Stilling: Market Manager
Mail og telefonnummer: jan.lindbjerg@dk.bosch.com
Telefon: 2943 5166

NetHire A/S
Christian Birch
Marketing- og kommunikationschef
Birch@nethire.dk
Telefon: 4220 966